Recursos de docencia do Laboratorio de Bases de Datos


As TIC aplicadas aos estudos lingüísticos e literarios (Graos en español, inglés e galego-portugués)


Recursos dispoñibles

Os seguintes recursos están dispoñibles para dar soporte á docencia da materia: