Tecnoloxías da Información e as Comunicacións: Wiki da materia

Acerca desta wiki

Esta wiki vai dirixida ao alumnado da materia Tecnoloxías da Información e as Comunicacións das seguintes titulacións da Universidade da Coruña:

  • Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
  • Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
  • Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Esta wiki estará activa durante o segundo cuatrimestre do curso.

Rexistro de usuarios

Cada estudante da materia debe crear un usuario para acceder o seu propio espazo dentro da wiki.

:!::!::!::!::!::!: O nome de persoa usuaria debe estar formado só por letras ou numeros e SEN ESPAZOS NIN SIGNOS DE PUNTUACION :!::!::!::!::!::!:

Exemplos de nomes VÁLIDOS: pedroperez pedroperez99 pperez99
Exemplos de nomes NON VÁLIDOS: pedro.perez pedro_perez_99 pedro perez

Pasos:

  1. Acceder á páxina de rexistro
  2. Elixir un nome de persoa usuaria (login) e contrasinal. :!::!::!: IMPORTANTE: NON USES O MESMO CONTRASINAL QUE NOUTRAS WEBS. SEMPRE É MAIS SEGURO ACTUAR ASÍ :!::!::!:
  3. Iniciar a sesión co nome da persoa usuaria e o contrasinal elixidos.
  4. Actualizar o perfil da persoa usuaria, que debe conter os datos reais do estudante.

Unha vez creada a conta, crearase tamén unha páxina persoal dentro dun espazo asociado ao usuario (á súa vez, dentro do espazo :estudantes:, que pode ser editada únicamente polo propio usuario. Cada estudante poderá acceder e editar unicamente as súas páxinas.

Ademáis, existen espazos comúns onde calquera pode acceder de forma anónima ou con calquera usuario. Por exemplo, o espazo :probas: (accesible desde Índice) estára dispoñible para facer probas na wiki.

:!::!::!::!::!::!: AVISO IMPORTANTE :!::!::!::!::!::!:
O rexistro de usuarios/as estará activado UNICAMENTE o día da primeira sesión dos grupos pequenos. O resto do tempo PERMANECERÁ PECHADO por motivos de seguridade. Aquelas persoas que non creen o seu nome de usuario/a no momento establecido deberán contactar con Jorge Novo Buján para solucionalo.
 
        
start.txt · Última modificación: 09/04/2017 23:22 por tic
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki