Bases de Datos Avanzadas - 2013/2014

AVISO: Esta páxina contén información non actualizada (do curso 2013-2014). No curso 2014-2015 usaremos o moodle da UDC.

Novidades

Nesta sección iremos colocando as novidades e avisos referentes á asignatura (a máis recente aparecerá antes).

Data Asunto
15-07-2014 Publicadas as notas da segunda oportunidade (xullo).
03-06-2014 Publicadas as notas da proba mixta e finais da primeira oportunidade (xuño).
Hai modificacións importantes nas aclaracións sobre a evaluación da materia que afectan a aqueles que teñan que presentarse en xullo.
22-05-2014 Publicadas as notas das prácticas e o traballo tutelado.
Tamén tedes algunhas aclaracións sobre a evaluación da materia.
20-05-2014 Publicadas as notas completas da da segunda proba de prácticas.
21-04-2014 Tedes dispoñible na sección de teoría as transparencias para o tema de optimización.
07-04-2014 Publicadas as notas da primeira proba de prácticas.
21-03-2014 Tedes dispoñible na sección de prácticas o enunciado e normas de entrega do traballo tutelado. A data límite para a entrega é o día 09-05-2014.
20-02-2014 Tedes as transparencias dos temas Proceso transaccional e recuperación e Concurrencia na fotocopiadora.
28-01-2014 Tedes as transparencias dos temas Elementos das bases de datos Relacionais (Catálogo, Vistas, Integridade e Seguridade) e Actividade na fotocopiadora.
20-01-2014 Comezan as clases o 28-01-2014.
O día 28 farase unha pequena presentación da asignatura, e comezarase o primeiro tema (Catálogo).

Profesorado da asignatura