Bases de Datos Avanzadas - 2013/2014

AVISO: Esta páxina contén información non actualizada (do curso 2013-2014). No curso 2014-2015 usaremos o moodle da UDC.

Para as Titorías con Grupos Reducidos (TGRs)

SQL embebido en C (Oracle Pro*C)

Java

Traballo tutelado