Bases de Datos Avanzadas - 2013/2014

AVISO: Esta páxina contén información non actualizada (do curso 2013-2014). No curso 2014-2015 usaremos o moodle da UDC.

Elementos das bases de datos relacionais

Catálogo

 • Transparencias: na fotocopiadora ou descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: García-Molina (9.2).

Vistas

 • Transparencias: na fotocopiadora ou descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: Connolly (6.4).

Integridade

 • Transparencias: na fotocopiadora ou descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: García-Molina (7) .

Seguridade

 • Transparencias: na fotocopiadora ou descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: Elmasri (23). Connolly (6.6). .

Actividade

Bases de Datos Activas

 • Transparencias: na fotocopiadora ou descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: Melton e Simon (11).

Proceso transaccional, recuperación e concurrencia

Proceso transaccional e recuperación

 • Transparencias: na fotocopiadora ou descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: Elmasri (17, 19). Silberschatz (14, 16). Connolly (20). .

Concurrencia

 • Transparencias: na fotocopiadora ou descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: Elmasri (18). Silberschatz (15). Connolly (20).

Optimización

Material dispoñible:

 • Transparencias sobre optimización: descarga o PDF.
 • Transparencias sobre Índices: descarga o PDF.
 • Lecturas recomendadas: : Silberschatz (13, 14), Elmasri (15) .