Bases de Datos Documentais
Grao en Información e Documentación
Curso 2013/2014

Práctica obligatoria

O obxectivo da práctica de bases de datos documentais é aprender a realizar o proceso completo de deseño dunha base de datos

Material dispoñible: