Bases de Datos Documentais
Grao en Información e Documentación
Curso 2013/2014

Introdución

Introdución ás bases de datos, aos sistemas xestores de bases de datos e ás bases de datos documentais.

Material dispoñible:

Deseño de bases de datos

Describese o proceso de deseño de bases de datos desde a idea até a implementación nun sistema xestor de bases de datos.

Material dispoñible: