Bases de Datos Documentais - Licenciatura en Documentación - Curso 2013/2014

Introdución

Introdución ás bases de datos, aos sistemas xestores de bases de datos e ás bases de datos documentais.

Material dispoñible:

Deseño de bases de datos

Describese o proceso de deseño de bases de datos desde a idea até a implementación nun sistema xestor de bases de datos.

Material dispoñible:

Recuperación de Información

Describense conceptos e técnicas utilizadas nas bases de datos documentais para a recuperación da información.

Material dispoñible:

Marcado de documentos. XML

Describense os conceptos de marcado de documentos e se presenta a linguaxe XML e as linguaxes DTD e XML Schema para definir nomvas linguaxes baseadas en XML.

Material dispoñible: