Deseño de Recursos Informativos no Contorno Web
Lic. en Documentación - Curso 2013/2014

Novidades

Nesta sección irei colocando as novidades e avisos referentes á asignatura (a máis recente aparecerá antes).

Data Asunto
09-09-2013Publicada a práctica obrigatoria para o curso 2013/2014

Profesorado da asignatura

  • Miguel Ángel Rodríguez Luaces
    • Correo: luaces@udc.es
    • Facultade de Humanidades (Ferrol). Despacho 8 (3275)
    • Facultade de Informática (A Coruña). Seminario 3.2 (1254)