Deseño de Recursos Informativos no Contorno Web
Lic. en Documentación - Curso 2013/2014

Prácticas na aula

As prácticas na aula permiten aplicar os conceptos aprendidos na teoría. Non se avalían.

Material dispoñible:

Práctica obligatoria

O obxectivo da práctica de deseño de recursos informativos no contorno web e realizar a planificación, deseño e construcción dun sitio web

Esta práctica otorga o 50% da nota final e ten que ser aprobada para superar a asignatura

Material dispoñible: