Deseño de Recursos Informativos no Contorno Web
Lic. en Documentación - Curso 2013/2014

Introdución

Conceptos básicos de informática, necesarios para entender o resto dos contidos da asignatura.

Material dispoñible:

Fundamentos. Tecnoloxía

A linguaxe HTML. Follas de estilos CSS.

Material dispoñible:

Deseño de sitios web

Material dispoñible:

Conceptos avanzados

Material dispoñible: