Nesta página inclúese información adicional do Curso EDCAA Máster Universitario en Computacion, Feb 2012.

En concreto, a continuación pódese acceder ao material empregado ao longo do curso (transparencias), á bibliografía complementaria, e o formulario que os alumnos deberán entregar para a súa avaliación.