Informática de Xestión Sociolaboral - Mestrado en Xestión e Dirección Laboral - Curso 2010/2011

Prácticas obligatorias

O obxectivo das prácticas da asignatura é aprender a traballar coas aplicacións informáticas necesarias para a xestión de información sociolaboral.

Material dispoñible: