Informática de Xestión Sociolaboral - Mestrado en Xestión e Dirección Laboral - Curso 2010/2011

Ferramentas ofimáticas aplicadas á xestión sociolaboral

Material dispoñible:

Xestión de proxectos sociolaborais

Material dispoñible:

Ferramentas informáticas de xestión sociolaboral

Material dispoñible:

Utilización de Internet na xestión sociolaboral

Material dispoñible: