Sistemas de Información Xeográfica
Máster en Enxeñería de Sistemas Informáticos - Curso 2011/2012

Obxectivos

O obxectivo deste curso é realizar unha introdución aos sistemas de información xeográfica (SIX) no contexto da enxeñería informática, e, mais concretamente, no contexto dos sistemas xestores de bases de datos

Un SIX é un conxunto de ferramentas informáticas para modelar, representar, almacenar, manipular, consultar, analizar y visualización información cun compoñente xeográfica. O obxectivo do curso non é explicar con detalle todos os aspectos dun SIX, senon presentar os aspectos mais significativos de cada un dos niveis da arquitectura dun SIS.

Para conseguilo imos considerar a arquitectura xenérica dun sistema de información e imos describir os conceptos mais relevantes dos SIX en cada un dos niveis. Ademais, describiremos os esforzos actuais para a definición dos estándares e a arquitectura necesaria para construír SIX interoperables. Tamén intentaremos realizar unha breve cescrición dos compoñentes e ferramentas dispoñíbeis no mundo real e o nivel no que os conceptos descritos poden ser aplicados en aplicacións reais. Por último, describiremos tamén as particularidades dos SXBD espaciais e espazo-temporais que non teñan sido descritas anteriormente.

Temario

Teoría

 • Introdución
  • Definicións
  • Aplicacións GIS
  • Características especiais
  • Contidos
 • Representación de información xeográfica
  • Introdución
  • Modelo Conceptual
  • Modelo Lógico
  • Modelo Físico
 • Procesamento de información xeográfica
  • Introdución
  • Operacións para objetos xeográficos
  • Operacións para atributos do espazo
  • Técnicas de análise
 • Visualización de información xeográfica
  • Introdución
  • Obxectos cartográficos
  • Sistemas de proxección
  • Metáforas de visualización
  • Produción de cartografía
 • Arquitecturas e estándares
  • Introdución
  • Simple Features for SQL (SFS)
  • Web Feature Service (WFS)
  • Filter Encoding (Filter)
  • Geography Markup Language (GML)
  • Web Map Service (WMS)
  • Styled Layer Descriptor (SLD)
  • Catalogue Service for the Web (CS-W)
  • Web Coverage Service (WCS)
 • Bases de datos espaciais e espazo-temporais
 • Aplicacións e ferramentas dispoñíbeis

Prácticas

 • A entregar polo alumnado:
  • Cuestionario sobre a materia teórica do curso
  • SQL espacial

Avaliación

 • A nota do curso virá determinada pola calidade dos traballos prácticos entregados polo alumno
 • A valoración de cada un dos traballos é a seguinte:
  • Artigo acerca da materia teórica do curso: 30%
  • SQL espacial: 30%
  • Estándares: 40%

Bibliografía

 • Luaces, M.R.. A Generic Architecture For Geographic Information Systems. Universidade da Coruña (Tese de Doutoramento). 2004.
 • Rigaux, P., Scholl, M. e Voisard, A.. Spatial Databases: With Application To GIS. Academic Press. 2002.
 • Worboys, M.. GIS: A computing perspective. Taylor & Francis. 2ª ed. 1995.
 • Laurini, R. e Thompson, D.. Fundamentals Of Spatial Information Systems. Academic Press. 1999.
 • Longley, P.M., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. e Rhind, D.W.. Geographic Information Systems And Science. John Willey & sons. 2001.
 • Manolopoulos, Y., Papadopoulos, A. e Vassilakopoulos, M.. Spatial Databases. Technologies, Techniques and Trends. Idea Group. 2005.